Dentální hygiena

Nedílnou součástí stomatologických služeb je dentální hygiena. Zabývá se prevencí zubního kazu, onemocněním dásní a léčbou závěsného zubního aparátu. Některá onemocnění se díky ní zdají zcela a poměrně snadno vyřešit. Správnou a pravidelnou hygienou ústní dutiny předejdete mnoha problémům. 

Dentální hygiena se zabývá:
  • Prevencí zubního kazu
  • Prevencí onemocnění dásní
  • Léčbou zánětů dásní
  • Odstraňováním zubního kamene
  • Prevencí a léčbou paradontitidy
Zdravé dásně nekrvácejí!

Návštěva dentální hygienistky několikrát za rok k udržení zdravého chrupu sama o sobě nestačí. Důležitá je pravidelná domácí péče. Nedílnou součástí práce dentálních hygienistek je podrobná a názorná instruktáž péče o chrup. Při ní klientovi popíší postup zubní hygieny, který si společně vyzkouší na modelu. Doporučí také vhodnější typy pomůcek a prostředků, s jejichž pomocí může klient provádět ústní hygienu doma. Léčba zánětů dásní a paradontitidy spočívá ve zvládnutí optimálních technik ústní hygieny včetně čištění mezizubních prostor. Záněty dásní se zhojí během několika dní. Pravidelná péče dentální hygienistky v ordinaci a správně prováděná domácí péče dokáže odstranit všechny rizikové faktory, které vaše zuby ohrožují. Ordinaci dentální hygienistky je doporučeno navštěvovat minimálně jednou za půl roku.

Ošetření kazu

Preventivní prohlídka! Zubní kaz sám o sobě často nebolí, přesto se musí co nejčastěji zastavit nebo odstranit. To předpokládá jeho včasné odhalení, nejlépe při pečlivé preventivní prohlídce.

Ústní hygiena! Určitou dědičnost rozdílné kvality zubních tkání a bakteriálního osídlení nelze popřít, ale zásadní je pečlivé a pravidelné odstraňování zubního plaku, příčiny zubních kazů. Naše hygienistky každého klienta naučí přesné a správné metodice čistění zubů. Klienti jsou vždy mile překvapeni, jak málo stačí k výraznému ústupu obtíží.

Bitewing! Až 80% kazů lze při preventivním vyšetření zjistit pouze díky technice bitewing, čili interproximálnímu RTG snímku. Ten zejména v mezizubí zobrazí i drobná poškození povrchu skloviny a defekty zuboviny už od velmi časných stádií kazu. Rovněž je schopen odhalit většinu kazů přítomných pod výplněmi.

Intraorální kamera! Abychom mohli klientovi srozumitelně a podrobně vysvětlit podstatu jeho obtíží, jsou všechny naše stomatologické ordinace vybaveny intraorální kamerou. Na monitoru se klient sám nejlépe na vlastní oči přesvědčí o tom, jaký zákrok je potřebný, všechny fáze vyšetření i následného ošetření může průběžně sledovat.

Kariesdetektor! Kazem poškozenou tkáň během jejího odstraňování naprosto spolehlivě odhalí speciální barvivo – Kariesdetektor. Riziko ponechání kazu pod výplní je s touto pomůckou minimální.

Diagnodent! Další vyšetřovací pomůckou stomatologů je např. Diagnodent, laserový přístroj usnadňující diagnostiku kazu zejména v mezihrbolkových rýhách.

Ošetření kanálků a zubní dřeně! Zub začne bolet až tehdy, když kaz napadne zubní dřeň a způsobí v ní zánět. V té chvíli je však zub v podstatě mrtvý, pouhé odstranění zubního kazu mu už nepomůže. Na řadu musí přijít léčba kanálků a nervů zubu.

Endodoncie (kořenové kanálky)

To, co je lidově nazýváno čištěním kanálků, se odborně nazývá endodontické ošetření. Princip je jednoduchý – zbavit vnitřek zubu pokud možno všech bakterií a zub vyplnit tak, aby v něm už žádné nemohly znovu přežívat a svými produkty způsobovat zánět a poškození okolní kosti – „váček“. Princip je jednoduchý, ale dosáhnout výsledku je obtížnější. Pouze spojením maximální pečlivosti ošetřujícího, použitím moderních nástrojů a techniky lze dosáhnout úspěchu. Bez pomůcek jako RTG přístroj, kofferdam nebo apexlokátor není moderní endodoncie představitelná. Vším tímto disponujeme a proto se můžeme chlubit velmi vysokou úspěšností léčby váčků. Zákroky jako resekce nebo extrakce zubu provádíme zcela výjimečně.

Otevřené zuby?!

Máte otevřený zub, chodíte ob týden k zubaři, aby vždy krátce pročistil kanálky nebo vložil do zubu desinfekční vložku a při tom zub nepřestává po každém pokusu o uzavření bolet? Není se čemu divit. Otvorem proudí do zubu kolonie bakterií. Ty pak produkcí jedů – toxinů a dalším šířením do kosti způsobují její zánět. Při uzavření zubu často následuje bolest. Zatímco kost je živá tkáň, kam organismus „dosáhne“ svou obranyschopností a většinou je schopen bakterie sám odstranit, mrtvý zub takové možnosti nemá. S odstraněním bakterií ze zubu je potřeba organismu pomoci právě pečlivým endodontickým ošetřením. A tak namísto nekonečného a neúspěšného „pročišťování“ kanálků otevřených zubů, které je čekáním na nemožné, poskytujeme našim pacientům co nejdokonalejší a nejčistější ošetření. Zcela výjimečně potřebujeme více než jedno sezení. A váčky se hojí. Bez bolesti, bez resekcí, bez antibiotik..

Korunky, můstky

korunky a můstky lze aplikovat na přirozené zuby nebo implantáty.Estetický vzhled a biokompatibilita keramických korunek a můstků, jejich tvrdost, pevnost a další fyzikálně-chemické vlastnosti jsou velmi podobné přirozeným zubům, což z nich činí ideální zubní náhrady, která svým tvarem, barvou a funkcí zcela nahrazuje přirozený zub.

Aplikujeme je v případech rozsáhlého úbytku zubní tkáně, v důsledku zubního kazu a zhoršené integrity zubů v důsledku četných výplní či v případech zlomenin zubů. Keramické korunky se také používají v případech výrazného zabarvení zubů, nejčastěji u ošetřených zubů.

Vzhledem k tomu, že se u ošetřených zubů vždy vyskytuje podstatná ztráta zubní tkáně a poté se často stávají křehkou, doporučuje se, aby keramické korunky byly vždy aplikovány na takto ošetřené (devitalizované) zuby.

Keramický můstek se používá, pokud chceme nahradit jeden nebo více ztracených zubů. Skládá se ze dvou nebo více můstkových nosičů - v podstatě keramických korunek, mezi nimiž je umístěno a spojeno těleso můstku.

Základním předpokladem pro vytvoření keramického můstku je dostatečný počet zubů, které lze použít jako nosiče. Na každé straně mezery musí být podpůrný zub.

Bělení zubů

Zčernalé zuby
Zčernalé zuby jsou nejen protipólem ideálu krásy, ale rovněž evokují nečistotu a špatnou hygienu. Zuby mírně tmavnou po některých potravinách nebo např. u kuřáků, ale výrazně mohou měnit barvu po úraze a odumření zubní dřeně, po nesprávném ošetření kořenových kanálků, po ošetření korunky tmavou výplní, nebo přítomností zubního kazu. V těchto případech nelze zčernání vyřešit úpornějším čistěním zubů, ale odstraněním příčiny zbarvení lékařským zákrokem.

Vyšetření!
Základem léčby zčernalých zubů je stomatologické vyšetření, které musí odpovědět na řadu otázek. Aby se zubu vrátila jeho přirozená barva, je nutné především správně rozeznat důvod zbarvení, nezaměnit ho např. za usazování pigmentu na povrchu, nebo za prosvítání zubní tkáně.

Neviditelná výplň!
Především je nutné odstranit zdroje ztmavnutí zubu: např. rozsáhlé tmavé amalgámové výplně, odumřelou zubní dřeň, zub zbarvující kořenovou výplň, zubní kaz. Jakýkoliv zbarvený materiál totiž zubem prosvítá a tím ovlivňuje výsledný vzhled korunky. Případný efekt zubních tkání pak nahradíme v estetických částech chrupu takovým materiálem, který co nejvěrněji napodobí původní zub.

Bělení zubů
U mrtvých zbarvených zubů po odstranění nečistot aplikujeme bělící preparát dovnitř zubu. Bělit lze rychle při jedné návštěvě v ordinaci, nebo důkladněji, i když déle během více návštěv postupnou výměnou bělící vložky v zubu. U naprosté většiny zubů je odstranění zbarvením tímto způsobem velmi efektivní a výsledek je při kvalitním následném ošetření trvalý!

CAD/CAM systém Cerec

Přesněji řečeno ordinační CAD/CAM systém CEREC AC OMNICAM  je technologie, sloužící k výrobě fixních protetických náhrad (onlaye, fasety, korunky, malé můstky atd.). Řízení výroby probíhá pomocí počítače. Napreparovaný zub je naskenován, pořizuje se tzv. optický otisk. Odpadá tak pro některé pacienty nepříjemná fáze otiskování. Takovýmto způsobem jsme schopni vyrobit celokeramické nebo kompozitní frézované zubní náhrady velmi často i během jedné návštěvy. Takto vyrobené náhrady se vyznačují vysokou přesností.


Kontakt


INTAKT DENT

Valašská Polanka, 378,
756 11 Valašská Polanka
Česká republika

Email: alexandrgavlas@gmail.com
Tel: +420 571 446 350

© 2022 Intakt Dent  |  Zásady používání cookies